PERSONLIG UTVECKLING


PERSONLIG UTVECKLING


Vare sig det handlar om att du vill bli bättre på att kommunicera eller förbättra ditt ledarskap, få vägledning, övningar i mentalträning, skapa målbilder, gå på djupet kring dina värderingar och behov. Vi har verktygen! Vi jobbar med drömtydning, stresshantering och känslor. Vi ger dig de stöd du behöver för att hitta dit du vill i livet. Det kan handla om karriärmål, relationsmål eller träningsmål.KOMMUNIKATION

MÅL

BEHOV

DRÖMMAR

INDIVIDUELL DISC-ANALYS


För dig som vill utveckla dig och få en självinsikt i vad som driver dig att göra det du gör. Att förstå hur du kan uppfattas av andra människor och hur du bäst kommunicerar med andra.Rapporten innehåller:

  • Ditt naturliga beteende/färgkombination.
  • Ditt anpassade beteende/färgkombination.
  • Vad kostar dig energi.
  • Dina styrkor och utvecklingsområden.
  • Dina motivationsfaktorer och vad som får dig att tappa motivationen.
  • Din kommunikationsstil och kommunikationsstrategier
  • Vad orsakar stress, vilka är dina tecken vid stress och hur kan du hantera stress.

Möjlighet finns även att sätta ihop rapporter i arbetspar med en kollega för att se vilka styrkor och vilka utvecklingsområden ni har tillsammans (från 2 tim).

Vi går igenom DISC-analyserna vid ett gemensamt tillfälle och ni får även en rapport där vi har satt ihop er och ni kan se era styrkor, kommunikations fallgropar och hur ni kan utvecklas tillsammans.

Vi har även många privata par som gör detta för att öka förståelsen för varandra. Tillsammans får ni verktyg och insikter som gör att ni tillsammans kan utveckla er relation på ett enkelt och roligt sätt.


Pris: offert kr/par  Längd: 10-15 min att svara på 24 frågor på webben/person, samtal 2 tim gemensamt